Search
Media Centre
24/07 วันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสากล
23.07.2022
International Security Officers’ Day (ISO Day)

วันที่ 24 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสากล ISO Day หรือ International Security Officer’s Day และการ์ดฟอร์ซ แคช ก็ได้เฉลิมฉลองวันนี้ร่วมกันกับทั่วโลกเป็นปีที่ 6 แล้ว

ทำไมต้องเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม?

นั่นก็เพราะว่าเมื่อเขียนวันที่ออกมาเป็นตัวเลขแล้วจะเขียนได้ว่า 24/07 ซึ่งตัวเลขนี้ถูกนำมาใช้สื่อความหมายถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์

วันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสากล

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารในกลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซที่เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารการ์ดฟอร์ซ แคช ของบริษัทฯ เราด้วย นั่นก็คือ คุณจอร์จ ชิน ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนในหลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจของการ์ดฟอร์ซ แคช ที่ให้บริการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของเงินสดและทรัพย์สิน ที่พนักงานทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทของการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขนส่ง พนักงานแคชเชียร์ หรือฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะในทุกวันพนักงานจะได้สัมผัส รับทราบ จัดการกับเงินสดหรือข้อมูลทางธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและการจัดการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้แล้ว คุณจอร์จ ชิน จึงก่อตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นวันพิเศษประจำปีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสกล่าวคำชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมกันเสริมสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยปกป้องดูแลพวกเราในทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

และในโอกาสนี้เรายังมีข้อความดีๆ จากคุณโอลิเวีย หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซเอไอ ที่สื่อสารมายังพนักงานการ์ดฟอร์ซ แคช ทุกท่านอีกด้วย

24 กรกฎาคมนี้ พบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไหน อย่าลืมทักทายและขอบคุณพวกเขากันด้วยนะคะ
JOIN US

SECURE OPPORTUNITIES FOR CAREER DEVELOPMENT

EXPLORE CAREERS
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.