ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง

โอกาสที่มั่นคงในการพัฒนาอาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

คุณสมบัติ :

  • 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210
  • + 66 (0) 2973 6000
  • MKT@GUARDFORCECASH.CO.TH

Personal data provided in your application will be kept in the strictest confidence. It will only be used for employment-related purposes by any entity within our Group. Applicants not notified within 1 month will be considered as unsuccessful. Unsuccessful application may be kept for another 3 months for new openings or consideration by another entity within our Group before properly shredded.

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

คุณสมบัติ :

  • 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210
  • + 66 (0) 2973 6000
  • MKT@GUARDFORCECASH.CO.TH

Personal data provided in your application will be kept in the strictest confidence. It will only be used for employment-related purposes by any entity within our Group. Applicants not notified within 1 month will be considered as unsuccessful. Unsuccessful application may be kept for another 3 months for new openings or consideration by another entity within our Group before properly shredded.

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.