หุ่นยนต์ต้อนรับ

IGUARD-T1

 • ขนาดตัวเครื่อง : 592 มม. x กว้าง 440 มม. x สูง 1475 มม.
 • น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
 • กล้อง : ความละเอียดสูง 4 เมกะพิกเซล
 • เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ : ระบบอินฟราเรด ไร้การสัมผัส
 • ระยะการตรวจวัดอุณหภูมิ : ระหว่าง 0.5 – 1.5 เมตร
 • จอแสดงผลแบบสัมผัส : 15.6 นิ้ว, 1080p
 • หน้าจอโฆษณา : 27 นิ้ว, 1080p ความคมชัดสูง
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : Wi-Fi, Cable

FUNCTION

 • ตรวจวัดอุณหภูมิได้รวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 0.3 วินาที ความร้อนบริเวณหน้าผาก หรือส่วน 2 ใน 3 ของใบหน้า มิได้วัดความร้อนจากวัตถุอื่นๆ เหมือนเครื่อง อินฟาเรดทั่ว ๆ ไป
 • มีเซ็นเซอร์เสียงแจ้งเตือน
 • แสดงผลและรองรับได้ในรูปแบบภาพนิ่งไฟล์ และวิดีโอเคลื่อนไหว
 • เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ปรับเปลี่ยนตามกลยุทธการตลาด
 • เทคโนโลยีจดจำใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จดจำใบหน้าสำหรับบุคคลสำคัญ (แขก VIP)
 • การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ดึงข้อมูลมาสรุปในรูปแบบ Excel File
 • การจัดการฐานข้อมูลพนักงาน
 • เชื่อมต่อระบบควบคุมอาคาร
 • กำหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้า-ออกได้เป็นระบบมากขึ้น
 • เชื่อมต่อระบบความปลอดภัย
 • ดัดแปลงตามความต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.