ข่าวสารทั่วไป
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนดการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015
2566-08-28

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนดการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 : 2015 ณ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมใจ กัญจ์ธวี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของการ์ดฟอร์ซ แคช ที่มุ่งมั่นในการควบคุม ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการทำงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.