ข่าวสารทั่วไป
การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลางจังหวัดเชียงใหม่
2567-07-01

หลังจากการสั่งสมประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการดำเนินการศุนย์เงินสดกลางธนาคารแห่งประเทศไทยในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) และจังหวัขอนแก่น ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดการ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปลายปี 2567 นี้ และจะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการศูนยืเงินสดกลางรายใหญ่ที่สุดภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริหารจัดการศูนย์เงินสดกลางทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 50% ของศูนย์เงินสดกลางทั่วประเทศ ให้บริการครอบคลุม 44 จังหวัด  ตั้งแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภาคใต้สุดของประเทศ

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.