ร่วมงานกับเรา

โอกาสในการสร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนาในสายอาชีพ

ในฐานะผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทรัพย์สินรายใหญ่ของประเทศไทย การ์ดฟอร์ซ แคช จึงให้โอกาสที่ดีกว่าในการสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานของเราซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท ขณะที่บริษัทเติบโตมากขึ้น พนักงานของเราก็จะได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพของตนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความรู้ให้แก่พนักงานหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่บริษัทมอบให้นอกเหนือจากเงินเดือนเพื่อตอบแทนความทุ่มเทและผลงานอันเป็นเลิศ หากคุณต้องการทำงานในองค์กรที่น่าตื่นเต้นของธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินระดับมืออาชีพ มาร่วมงานกับการ์ดฟอร์ซ แคช และร่วมสร้างอนาคตไปกับเรา  การ์ดฟอร์ซ แคช ขอเชิญชวนผู้สมัครที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สำหรับตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งงานว่าง

แคชเชียร์ ( 2 ตำแหน่ง )
ความรับผิดชอบ
 • ตรวจนับคัดแยกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
 • ตรวจเช็คธนบัตรปลอมหรือชำรุด 
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษามัธยมตอนต้น ม. 3 ขึ้นไป 
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 •  มีความซื่อสัตย์  สุจริต กระตือรือล้น 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

พนักงานห้องคอนโทรล
ความรับผิดชอบ
 • ควบคุม ดูแลการ เบิก - จ่าย อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ควบคุม ดูแล ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 • จัดทำรายงานประจำวันในการออกปฏิบัติงาน สรุปข้อมูลการทำงานการเบิก - จ่าย และข้อมูลความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและรับคำสั่งจากลูกค้าในการปฏิบัติงาน  
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษามัธยมตอนต้น ม. 3 ขึ้นไป 
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์  สุจริต กระตือรือล้น 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

พรีโหลด
ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบสินค้า หรือทรัพย์สินของลูกค้า  
 • ทำงานร่วมกับหัวหน้างานในการ  รับ-ส่ง ทรัพย์สิน 
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษามัธยมตอนต้น ม. 3 ขึ้นไป 
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์  สุจริต กระตือรือล้น 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

พนักงานขับรถ
ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลทรัพย์สินและขนส่งทรัพย์สินไปตามเส้นทางที่บริษัทฯกำหนด                                                          
 • ควบคุมดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งาน  
 • ทำงานร่วมกับหัวหน้าชุดในการ ส่งมอบ - รับมอบ ทรัพย์สินให้กับลูกค้า  
คุณสมบัติ
 •  จบการศึกษามัธยมตอนปลาย ม. 6  ขึ้นไป   
 •  มีใบอนุญาตขับขี่
 •  มีประสบการณ์ขับรถและรู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  (ถ้ามีใบอนุญาติ ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 •  มีความซื่อสัตย์  สุจริต กระตือรือล้น และมีท้ศนะตดิที่ดีในการทำงาน
 •  ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 •  สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

ตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและขั้นตอนการทำงานของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้.
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ
 • ทำงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการปิด Gap
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ มีประสบการที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ 3 ปี เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี  (ถ้ามีประสบการณ์การตรวจสอบ ระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี
 • สามารถสือสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี  
 • มีใจรักงานบริการ และมีท้ศนะตดิที่ดีในการทำงาน   
 • สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

ผู้จัดการภาค
ความรับผิดชอบ
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ / ภูมิภาค 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายทางการเงินในแต่ละสาขาประสบความสำเร็จในแต่ละปี
 • สร้างวัฒนธรรมในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและได้รับความพึงพอใจทางธุรกิจ
 • สนับสนุน ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุมการใช้สถานีบริการน้ำมันและบัตรเติมน้ำมันของ บริษัท อย่างเหมาะสม
 • สื่อสารข้อความด้านความปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
 • กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมของความคาดหวังทางธุรกิจการวัด KPIs การรายงานเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายสร้างวัฒนธรรมแห่งทัศนคติที่สามารถทำได้
 • จัดการระบบโลจิสติให้ใช้ประโยชน์และควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดตามพื้นที่ประเทศหรือภูมิภาค
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  สาขาโลจิสติก หรือ มีประสบการณ์งานธนาคาร  การบริหารงานด้านการเงิน ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี เกี่ยวกับงาน โลจิสติก หรืองานธนาคาร 
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดีมาก
 • มีทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษ พูด และ เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการบริหาร วิเคราะห์ปัญหา และมีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • ใจรักงานบริการและมีท้ศนะตดิที่ดีในการทำงาน

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

โปรแกรมเมอร์
ความรับผิดชอบ
 • พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล 
 • พัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ของ บริษัท 
 • ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • Back ข้อมูล รายวันรายสัปดาห์และรายเดือนตามนโยบายบริษัทฯ
 • ตรวจสอบและซ่อมแซมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
 • ฝึกอบรมผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  และแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลด้านไอที  
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีประสบการที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม (Web Service)  
 • มีความรู้และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดีมากในการเขียนภาษา C#, .ASP.Net, VB.Net, PHP, databse : MS SQL, MS Access, My SQL, Sybase, Foxpro, and web application program development) 
 • มีทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษ พูด และ เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถในการบริหารม วิเคราะห์ ปัญหา และมีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • มีใจรักงานบริการและมีท้ศนะตดิที่ดีในการทำงาน  

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 96 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
+ 66 0 2973 6010
+ 66 0 2973 6004
careers@guardforcecash.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ.

ด้านบนของเพจ