ความมุ่งมั่นในคุณภาพ
การประกันคุณภาพ

ความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด

การ์ดฟอร์ซมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสากลสูงสุดของการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของธุรกิจ การ์ดฟอร์ซได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้คนและทรัพย์สินของลูกค้า ผ่านการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ระดับสูงในการจัดหาโซลูชั่นส์การรักษาความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย

ด้วยความเข้าใจว่าบุคลากรของเรามีความหลากหลาย เรายึดถือพนักงานของเราให้มีมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพ และกระตุ้นให้พนักงานของเราเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

01

รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

02

ศึกษาและใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบบริการ

03

วิเคราะห์ปัญหาในการให้บริการและศึกษาพื้นที่ในการปรับปรุง

04

จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา

05

ระบุสาเหตุของปัญหา

06

ดำเนินการเพื่อกำจัดต้นเหตุของปัญหา

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.