เกี่ยวกับเรา

ความมุ่งมั่นในคุณภาพ

มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด

การประกันคุณภาพ

การ์ดฟอร์ซสนับสนุนมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

การ์ดฟอร์ซตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของธุรกิจของเราโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการปกป้องลูกค้าและทรัพย์สินของลูกค้าผ่านการให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงเกี่ยวกับการจัดหาโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ด้วยความเข้าใจว่าพนักงานของเราล้วนมีความแตกต่างกัน เราจึงสร้างให้องค์กรของเรายึดถือในความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพมาเป็นอันดับหนึ่ง ตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานของเราเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและทักษะต่างๆ อย่างมืออาชีพ

ความสำเร็จในระยะยาวของการ์ดฟอร์ซอยู่ในความทุ่มเทของเราในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรา

ขั้นตอนการประกันคุณภาพของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรโดย:
รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
สำรวจและใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบการให้บริการ
ค้นพบและวิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นด้านการให้บริการเพื่อการปรับปรุง
จัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหา
ระบุสาเหตุของปัญหา
ดำเนินการเพื่อขจัดสาเหตุของปัญหา
ด้านบนของเพจ