บริการขนส่งนิรภัย

สะดวก เชื่อถือได้ ปลอดภัยสูง

เอกสารบางชนิดก็มีมูลค่าและความสำคัญไม่ต่างกับทรัพย์สิน เพราะเอกสารบางอย่างอาจไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือพิมพ์ซ้ำ หรือในกรณีที่สามารถทำได้ ก็อาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น การ์ดฟอร์ซ แคช เสนอบริการรับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ให้ปลอดภัยเพื่อความมั่นใจของคุณ

ตัวอย่างเอกสารสำคัญ

  • เช็ค ใบหุ้นและพันธบัตร
  • บัตรเครดิต เวชระเบียน หรือเอกสารทางการเงินที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย
  • เอกสารทางกฎหมาย เช่น พินัยกรรม โฉนด ฯลฯ
  • เทปข้อมูล ฮาร์ดไดรฟ์ที่มีข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร

ลูกค้าสามารถเลือกเวลานัดหมายการรับ-ส่งที่สะดวกได้ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ เอกสารสำคัญจะถูกบรรจุในกระเป๋านิรภัยและปิดผนึกด้วยตราประทับความปลอดภัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบเสร็จสิ้นด้วยการป้องกันสูงสุด เมื่อเสร็จสิ้นการจัดส่ง ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับหลักฐานการจัดส่งที่ลงนามเพื่อบันทึก ดังนั้นการส่งมอบทั้งหมดจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.