บริการจัดการเครื่องเอทีเอ็ม

บริการจัดการตู้เอทีเอ็มแบบบูรณาการ

โซลูชั่นส์การจัดการเครื่องเอทีเอ็มที่คุ้มค่า

การ์ดฟอร์ซให้บริการจัดการเงินสดแบบครบวงจรแก่ธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเอทีเอ็มและเร่งการเติบโตของเครือข่าย

บริการแบบบูรณาการของเราประกอบด้วย:

การเติมเงินสด – ตรวจสอบและเติมเงินสดสำรองในเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินสดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การบำรุงรักษาขั้นต้น– รวบรวมบัตรเอทีเอ็มที่เครื่อง เปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์ สลิปธุรกรรม และเทปบันทึกประจำวัน ระบบตรวจสอบการแจ้งเตือน และดูแลเครื่องเอทีเอ็มให้อยู่ในสภาพดี ฯลฯ

การบำรุงรักษาขั้นที่สอง - ประสานงาน กับผู้รับเหมาบริการของลูกค้าและนัดหมายบริการบำรุงรักษา ฯลฯ

การตรวจสอบเครื่องเอทีเอ็มและการตอบสนองต่อสัญญาณเตือน – บริการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการเรียกสัญญาณเตือน โดยเจ้าหน้าที่การ์ดฟอร์ซที่ได้รับมอบหมายจะตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นของที่ตั้งตู้เอทีเอ็มและรายงานสภาพแวดล้อมไปยังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของลูกค้า ดำเนินการตามคำแนะนำของลูกค้า และรีเซ็ตการแจ้งเตือน ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนผิดพลาด

บริการบำรุงรักษาฉุกเฉิน - ดำเนินการตามคำขอบำรุงรักษาเร่งด่วนของลูกค้า

 

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.