บริการคลังเงินย่อย

การจัดการด้านการคลังย่อย

บริการด้านการคลังย่อย

ช่วยให้ธนาคารสามารถคาดการณ์ วางแผน เก็บรวบรวมและจัดการเงินสดตลอดจนจัดหาเงินสดฉุกเฉิน ตามมาตรฐานการฝากเงินของธนาคาร 

เงินสดและทรัพย์สินของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาในห้องนิรภัยที่มีความปลอดภัยหนาแน่นตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.